PIOs års- och medlemsmöte i Gävle 2019

Stort och varmt tack till alla deltagare, föreläsare och utställare som deltog vid PIOs års- och medlemsmöte i Gävle!

Professor emeritus Janne Björkander inledde dagens föreläsningar med en introduktion till immunsystemet och primär immunbrist. Sedan fick vi lyssna på Emelie som är medlem i PIO och som berättade om sitt liv och hur det är att vara ung med primär immunbrist.

Vid PIOs årsmötesförhandlingar omvaldes Maria Monfors till ordförande. Ledamot och vice ordförande Anita Döragrip avtackades för hennes mycket engagerade arbete i PIOs styrelse under många år.

Efter lunch föreläste professor Mats Lekander under rubriken ”Vad vet hjärnan om kroppen? – om sambandet mellan immunsystemet och beteende.

Referat från föreläsningarna kommer att finnas i PIObladet nr 2 med utgivning i juni.

 

 

Presidiet

Mötespresidiet under årsmötesförhandlingarna. Linda Zakrisson, Janne Björkander, Maria Monfors. Med på bilden är också Anneli Larsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor emeritus Janne Bjorkander

Professor emeritus Janne Björkander

Anita Doragrip och maria Monfors

Anita Döragrip och Maria Monfors.

 

 

 

 

 

 

 

Professor Mats Lekander, PIOs arsmote i Gavle 2019

Professor Mats Lekander