Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning.

Information hämtad från NFSDs nyhetsbrev.
(Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser)

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag och handikappersättning.

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning men övergången till de nya förmånerna kommer att ske successivt. Det innebär att det finns särskilda övergångsbestämmelser för personer som idag har vårdbidrag eller handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ersätter vårdbidrag

Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning

Läs hela nyhetsbrevet här.