Svenska Dagbladet – Nyfödda ska testas för att hitta livshotande sjukdom

Läs artikel: https://www.svd.se/forslag-nyfodda-bor-testas-for-scid

Nyfödda ska testas för att hitta livshotande sjukdom

Hälso- och sjukvården bör införa screening för sjukdomen SCID (svår kombinerad immunbrist) hos nyfödda barn. Det föreslår Socialstyrelsen, som beräknar att det skulle leda till att 2–3 barn varje år kan få diagnos och behandling mot den allvarliga sjukdomen.

”Dessa barn kommer att kunna behandlas med stamcellstransplantation vilket är den enda botande behandlingen som finns i dag, säger Lina Keller”, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

SCID är en ärftlig sjukdom som innebär att det nyfödda barnets immunförsvar fungerar dåligt, eller inte alls. Detta gör att vanliga infektioner kan bli livshotande. Om barnet inte får behandling leder sjukdomen till döden före två års ålder.

”Om sjukdomen upptäcks tidigt kan risken för infektioner minskas genom isolering och förebyggande behandling”, säger Lina Keller.