Information till dig som använder Subcuvia

Företaget Shire kom under hösten 2017 ut med ett subkutant immunglobulin, Cuvitru. Därmed kommer Subcuvia att fasas ut. Om din läkare inte tagit upp detta med dig redan så ta gärna upp frågan om nytt recept för att säkerställa att du får tillgång till fortsatt behandling.