PIOs års- och medlemsmöte 2018

Stort och varmt tack till alla deltagare, föreläsare och utställare som deltog vid PIOs års- och medlemsmöte samt 40-års jubileum i Stockholm! En härlig helg med lärorika föreläsningar, fina samtal, tillbakablickar, framtidsspaning, årsmötesförhandlingar, medlemsberättelser, diskussioner, besök på ABBA-museet m.m. Referat från föreläsningarna kommer att finnas i PIObladet nr 2 med utgivning i juni.

Ordforande Maria Monfors

PIOs ordförande Maria Monfors.

Forelasning PIO 40 ar

Maria Monfors och Anneli Larsson föreläser om PIO 40 år.

Mingel

Välkomst-mingel.

ABBA

Bild från ABBA-museet.

Grupparbete

Diskussioner och grupparbete.

Zebra-pris

Under PIOs 40-års jubileum delades ett ZEBRA-pris ut till fem personer som betytt mycket för PIO och för PIOs medlemmar. Priset, en zebra designad av Kay Bojesen, tilldelades professor Anders Fasth, Maj-Lis Hellström, PIOs grundare, Anneli Larsson, verksamhetsansvarig PIO, professor Lennart Hammarström och professor Janne Björkander. Professor Anders Fasth utnämndes också till hedersmedlem i PIO.

Utstallning

Anette Andersson, ordförande i PIO Småland.

Arsmotet

Årsmötets presidium. Sekreterare Anita Döragrip, mötesordförande Janne Björkander och PIOs ordförande Maria Monfors.