Tidningen Barnläkaren, tema immunbrist hos barn.

Barnläkaren nr 5, 2017

I tidningen Barnläkaren, Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning är temat i senaste utgåvan immunbrist hos barn. (nr 5/2017 sid 13-28). Se länk för att läsa mer. Länk till www.barnlakaren.se (om inte länkar är klickbara gå in via menyn ”Aktuellt”)