Välkommen till primär immunbristmöte Sunderby sjukhus, Luleå

Torsdag 24 augusti 2017, kl. 17.00 – 19.30
Plats: Konferenscenter, Sunderby sjukhus, Luleå (Möteslokalen finns på entréplan bortanför trapphus E. Vid en blå pelare tar du höger och där är Konferenscenter.)

PIO hälsar välkommen till en informationskväll om primär immunbrist med föreläsningar om:
• Hur immunsystemet fungerar, primära immunbrister och behandlingar
• Kvalitetsregistret PIDcare och Hälsodagboken
Har du primär immunbrist, har barn med sjukdomen eller är sjukvårdspersonal är du varmt välkommen och du får gärna bjuda med dig vänner, arbetskamrater, skolpersonal eller andra som vill veta mer om primär immunbrist. Alla är välkomna! Under kvällen får du bland annat lyssna till överläkare Nicholas Brodszki, Barn- och Ungdomssjukhuset Lund, Skånes Universitetssjukhus.

Anmäl dig senast den 18 augusti till: PIO, info@pio.nu eller tel. 019-673 21 24, PIO bjuder på kaffe/te och smörgås. Berätta när du anmäler dig om du har någon födoämnesallergi.

Se program och hela inbjudan här (pdf)