Samnordiskt möte i Esboo

I helgen arrangerades ett samnordiskt möte i Esboo utanför Helsingfors. Värdar för mötet var patientorganisationen i Finland.

Representanter från Island, Norge, Danmark, Sverige och värdlandet Finland fanns på plats. Speciellt inbjudna gäster var en representant från Estland samt den internationella patientorganisationen IPOPIs ordförande Jose Drabwell från England. Sverige representerades med personer från styrelsen och PIO-kontoret.

Samtliga länder fick under lördagen presentera sin organisation och verksamhet. PIOs Maria Michelfelder berättade bland annat om PIOs historia och verksamhet. Övriga länder visade efter Marias presentation ett stort intresse för PIOs nya zebra-koncept och kampanjen ”GoZebra” som genomfördes under Världsimmunbristveckan.

På det mycket ambitiösa programmet fanns föreläsningar som exempelvis ”Emergeing and targeted PIDD treatments”, föreläsare Emma Haapaniemi och ”PID care and treatment – how do we achieve patient and family empowerment?”, föreläsare Ann Gardulf och Rolf Gustafson.

Susanne Larsson från PIOs styrelse berättade och visade Hälsodagboken, vilket var mycket uppskattat.

Under helgen fick deltagarna också möjlighet att se delar av Finlands vackra natur. Kvällsturer i Helsingfors skärgård och till naturreservatet Nuuksio var mycket uppskattade.