#GoZebra

GoZebra_info”Bli lite zebra” och gå för primär immunbrist under Världsimmunbristveckan 22-29 april!

Varje år, den 22-29 april, uppmärksammas primär immunbrist, över hela världen genom Världsimmunbristveckan. Veckan genomförs med syftet att öka kunskapen och sprida kännedom om primära immunbristsjukdomar hos allmänhet, vårdpersonal och beslutsfattare. Målet är att alla barn och vuxna som har en immunbristsjukdom ska få rätt diagnos och bästa vård och behandling för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi kallar årets kampanj för #GoZebra som både innebär ”bli” lite zebra och ”gå” som en zebra.

Varför en zebra? Zebran används för att förklara och sprida kunskap om ovanliga sjukdomar. Om du hör klappret av hovar, är det naturliga att tänka ”häst”. Men tänk om det faktiskt är en zebra som kommer? Leta efter det ovanliga, det kan vara primär immunbrist!

Kampanjen pågår den 22-29 april. Länk till kampanjsidan