Brev om antibiotikaresistens

PIO har idag skickat ett brev till Socialdepartementet, Socialutskottet och SKL, Sveriges kommuner och landsting angående antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora ödesfrågor. För oss i PIO, Primär immunbrist­organisa­tionen, är frågan helt central. Personer med primär immunbrist måste behandlas med antibiotika varje gång de får en bakterieinfektion. Ofta behöver våra medlemmar behandling under längre perioder än andra för att de ska kunna bekämpa infektioner. En del behöver också antibiotika förebyggande. Om antibiotikan inte biter på bakterien får det förödande konsekvenser. Läs hela brevet här.