2016 års forskningsstöd har delats ut till Vanja Lundberg.

vanja-lundbergStyrelsens motivering: ”PIOs styrelse har, efter förslag från PIOs forskningsråd, beslutat att utse Vanja Lundberg, forskare i Olov Ekwalls grupp i Göteborg till mottagare av 2016 års forskningsstöd. Vanja Lundberg forskar om thymus och exosomer (små cellblåsor som skickas ut från celler) och vilken funktion dessa har och deras påverkan på immunfunktioner.”

Varje år delar PIO ut forskningsstöd till någon som forskar inom ett område med anknytning till primära immunbrister. När PIO får gåvor till forskningsfonden eller när inte givaren uttryckligen önskar att gåvor ska användas till annat så går också dessa bidrag oavkortat till forskning om primära immunbrister.