Okunskap och bristande rutiner bakom dödsfall?

”Det senaste året har flera barn med primär immunbrist råkat ut för allvarliga och tragiska händelser. Några händelser har uppmärksammats i media.”

Läs hela artikeln genom att klicka på bilden.
(Artikel är från PIObladet nr 3-4 2016 och är skriven av Anneli Larsson, verksamhetsansvarig PIO).

PIObladet nr 3-4 2016

PIObladet nr 3-4 2016, sid 3