PIDcare och Hälsodagboken

pidcare_halsodagboken_info

Har du registrerat dig via din klinik för att använda den nya Hälsodagboken? Kvalitetsregistret PIDcare har tagit fram Hälsodagboken som ett redskap för patienter och sjukvården vid besök. Du kan läsa mer om Hälsodagboken via länken: www.pidcare.com/docs/Patinfo_Om_Halsodagbok.pdf

Hälsodagboken är relativt nystartad och förbättringar kommer att göras vid behov. PIDcare tar gärna emot synpunkter på förbättringar från dig som använder Hälsodagboken. Mejla till info@pidcare.se

 PIDcare, www.pidcare.se, är ansluten till socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/pidcare

 PIDcare samarbetar med:
• PIO (Primär immunbristorganisationen), www.pio.nu
• SLIPI, (Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist), www.slipi.nu
• SISSI (Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening), www.sissi.nu

Läs mer om PIDcare på PIOs hemsida eller på PIDcare