Tips! Infektionskliniken Östergötland bjuder in till ”primär immunbristmöte”.

Infektionskliniken Östergötland bjuder tillsammans med patientorganisationen för primär immunbrist, PIO, in till immunbristmöte. Till träffen är patienter på infektionskliniken och föräldrar till barn med primär immunbrist och ungdomar inbjudna. Vill du ta med någon närstående är de också välkomna till mötet. Vi börjar med fika och mingel kl. 16.30. Därefter blir det information från Infektionskliniken om primär immunbrist, den webbaserade Hälsodagboken PIDcare och om PIO. Det finns även tillfälle att pratas vid och ställa frågor.

Tisdag 30 augusti, kl. 16.30 – 20.00
Plats: Granitsalen, Universitetssjukhuset i Linköping

Anmälan görs till PIO senast den 26 augusti till info@pio.nu eller tel: 019 – 673 21 24.
Ange i anmälan om du behöver specialkost.

Se hela inbjudan och program här.