Kampanjen Missing Type

Missing Type är en global kampanj som uppmärksammar behovet av blodgivare, både i nuet och inför framtiden. Under Missing Type plockas bokstäverna A, B och O (blodgruppsbeteckningar) bort från logotyper, skyltar, hemsidor och mycket annat. Tomrummet som blir kvar symboliserar krisen som skulle uppstå om det inte fanns blodgivare. Förutom Sverige så medverkar 20 länder över hela världen i Missing Type, bland annat England, Sydafrika, USA, Japan och Australien. Olika företag, organisationer och kända profiler är med i kampanjen. Läs mer om kampanjen här: https://geblod.nu/blog/2016/08/16/var-med-i-missing-type/

Aftonbladet stödjer kampanjen och har publicerat flera artiklar under veckan. Nedan finns en länk till artikel som handlar om blodplasma som används för att tillverka livräddande läkemedel mot svåra, kroniska tillstånd som blödarsjuka och immunbristsjukdomar. Läs artikel här.