Länkar till information om sällsynta sjukdomar.

Tips: Nationella funktionen för sällsynta diagnoser, NFSD har samlat länkar till information om sällsynta sjukdomar. Där finns flera av de primära immunbristsjukdomarna med. Klicka på länken som kommer du till NFSDs hemsida.

Ju mer man kan om sin sjukdom desto större möjlighet till god livskvaliet.