Internationella blodgivardagen 14 juni

Idag den 14:e juni firas Internationella blodgivardagen då alla blodgivare tackas. En blodgivares insats är inte bara viktig, den är helt ovärderlig. Läs mer här.

I nr 1 av PIObladet kan du läsa om Maria som lämnar blodplasma på blodcentralen i Örebro. Plasma ger man bland annat till patienter som blöder mycket eller som genomgår operationer där blodvolymen behöver fyllas på. Av plasman tillverkas också mediciner. Patienter som har primär immunbrist använder immunglobulin, dvs. antikroppar, som är en medicin vilken framställs av just plasman.  Läs mer här.

PIO-bladet nr 1