Årsmöte i Norrköping 2016

Ann-Sofie Isaksson Nordmark, Anneli Larsson

Ann-Sofie Isaksson Nordmark och Anneli Larsson

Årets års- och medlemsmöte, 19 mars 2018, innehöll många givande och intressanta föreläsningar vid sidan om själva årsmötet.

Dagen började med att Curt Gränjefors mycket målande berättade om det lilla gula huset i anslutning till Hemgården i Norrköping. Curt har iordningställt ett ”Kuskens museum” i den byggnad som uppfördes som brygghus på 1760-talet men som 1876, efter en om och tillbyggnad, blev vagnshus, brygghus och kuskbostad. Bostadsdelen består av ett rum och kök samt bagarstuga/tvättstuga.

Efter en liten bensträckare hälsade tf ordförande Ann-Sofie Isaksson Nordmark alla välkomna och sedan berättade Malin Wygler och Ulf Nilsson från Arbetsförmedlingen i Norrköping om bland annat lönebidrag, anpassning av arbetsplatser och omskolning.

Maria Monfors

Maria Monfors

Sedan var det dags för själva årsmötet. Under årsmötet avtackades bland annat tf ordförande Ann-Sofie Isaksson Nordmark och Maria Monfors hälsades välkommen som ny ordförande.

Efter en god lunch fortsatte föreläsningarna med att Ulf Nilsson från Nordeuropa försäkringar berättade om ”Kan man teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring när man har primär immunbrist?”. Under samma tid hade deltagande ungdomar en egen föreläsning och samtal om ”Hur fungerar det inom vuxenvården?”.

Under rubriken ”Primär immunbrist – en blombukett med många arter och färger. Hur hittar vi de allvarligast sjuka i tid?” föreläste överläkare Åsa Nilsdotter. Trots ett svårt och allvarligt ämne berättade Åsa både på ett enkelt och underhållande sätt.

Årsmöte 2016 panel

Janne Björkander, Susanne Hansen och Åsa Nilsdotter

Som avslutning på föreläsningarna berättade sjuksköterska Susanne Hansen om PIDcare och Hälsodagboken. Susanne visade också på olika exempel och hur det ser ut när man använder sig av den webbaserade tjänsten.

Dagen avslutades med ”Kan man ställa den frågan”. En panel med överläkare Åsa Nilsdotter, sjuksköterska Susanne Hansen och professor Janne Björkander var ett mycket uppskattat inslag. Många intressanta frågor ställdes till panelen och deltagarna fick både kloka svar och lyssna på spännande resonemang.

Under hela dagen fanns också intressanta utställningar på plats. Deltagarna kunde titta på produkter och prata med representanter från företagen NordicInfu Care, TP Medical, CSL Behring, Steripolar, Octapharma och Baxalta.