Årsmöte PIO Örebro-Västmanland

Mathias

Ordförande Mathias Tjäderbäck

Den 18 februari hade PIO Örebro-Västmanland årsmöte på universitetssjukhuset i Örebro.

Innan själva årsmötet föreläste Per Arneborn, överläkare vid infektionskliniken, universitetssjukhuset. Sedan berättade Magdalena Döragrip hur det är att leva med primär immunbrist som 19-åring. Två mycket intressanta och uppskattade föreläsningar.

Efter en liten paus var det så dags för själva årsmötet. Ordförande Mathias Tjäderbäck hälsade alla välkomna. Dagordningen klubbades igenom och Mathias omvaldes enhälligt.